veebikoolitaja

Kasvatajad

Enesehinnangud ja tunnustus

Hinda ise oma digipädevuse taset koolitajana. Saate Euroopa haridustöötajate digipädevuse raamistiku (DigCompEdu) põhjal ülevaate sellest, millele peaksite keskenduma või mida parandama, et saada paremaks hariduspakkujaks. Saate digitaalse kutsehariduse märgi tunnustuseks teie pingutuste eest tipptasemel digihariduses.

Haridusorganisatsioonid

Eneserefleksioon ja enesehinnang
haridusorganisatsioonide sees

Hinnake oma haridusorganisatsiooni digitaalse ümberkujundamise taset. Vaadake, kas järgite digitaalselt pädevate haridusorganisatsioonide Euroopa raamistikku (DigCompOrg) ja kuidas saate oma õpetamist, õppimist, hindamist ja sellega seotud õppimist toetavaid tegevusi parandada kolmes põhimõõtmes: pedagoogiline, tehnoloogiline ja organisatsiooniline.

Isetöötav veebipõhine avatud kursus kutsehariduse digipädevuse kohta

Kas soovite rohkem teada saada kutsehariduse ja -koolituse digipädevuste ja Euroopa raamistike kohta? Tutvuge meie veebipõhise avatud kursusega (SPOOC) , kus saate teada, kuidas need võivad teile kui koolitajale või haridusorganisatsioonile kasulikud olla.

 

DIY haridus