онлайн преподавател

Преподаватели

Прозрения и признание за самооценка

Самооценете нивата на Вашата дигитална компетентност като преподавател в ПОО. Получете представа за това върху какво трябва да се съсредоточите или подобрите, за да станете по-добър преподавател, въз основа на Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите (DigCompEdu). Спечелете Open Digital VET Badge като признание за вашите усилия за високи постижения в цифровото образование.

Образователни организации

Саморефлексия и самооценка
в рамките на образователните организации

Оценете нивото на дигитална трансформация на Вашата образователна организация в ПОО. Вижте дали спазвате Европейската референтна рамка за цифрово-компетентни образователни организации (DigCompOrg) и как можете да подобрите своето преподаване, учене, оценяване и свързаните с тях дейности за подкрепа на обучението в три основни измерения: педагогическо, технологично и организационно.

Самостоятелен онлайн отворен курс по цифрова компетентност в ПОО образованието

Интересувате ли се от повече информация за цифровите компетенции в професионалното образование и обучение (ПОО) и европейските рамки? Разгледайте нашият отворен онлайн курс със самостоятелен темп за учене (SPOOC), където можете да научите как те могат да бъдат полезни за вас като преподавател или образователна организация в системата на ПОО.

 

Направи си сам образование