διαδικτυακός εκπαιδευτής

Παιδαγωγοί

Γνωρίσματα και αναγνώριση αυτοαξιολόγησης

Αυτοαξιολογήστε τα επίπεδα της ψηφιακής σας ικανότητας ως εκπαιδευτικός. Αποκτήστε γνώσεις σχετικά με το που πρέπει να εστιάσετε ή τι να βελτιώσετε ώστε να γίνετε καλύτερος πάροχος γνώσεων και εκπαίδευσης, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτικών (DigCompEdu). Αποκτήστε το σήμα Open Digital VET ως αναγνώριση των προσπαθειών σας για αριστεία στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί

Αυτοστοχασμός και αυτοαξιολόγηση
εντός εκπαιδευτικών οργανισμών

Αξιολογήστε το επίπεδο ψηφιακού μετασχηματισμού του εκπαιδευτικού σας οργανισμού. Δείτε εάν συμμορφώνεστε με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τους Ψηφιακά Ικανούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (DigCompOrg) και πώς μπορείτε να βελτιώσετε τη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση και τις σχετικές δραστηριότητες υποστήριξης μάθησης σε τρεις βασικές διαστάσεις: παιδαγωγική, τεχνολογική και οργανωτική.

Self-Paced Online Open Course on Digital Competence in VET Education

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ψηφιακές ικανότητες στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και τα ευρωπαϊκά πλαίσια; Ρίξτε μια ματιά στο Self-Paced Online Open Course (SPOOC), όπου μπορείτε να μάθετε πώς μπορεί να σας φανεί χρήσιμο ως εκπαιδευτικός ή εκπαιδευτικός οργανισμός.

 

DIY Εκπαίδευση